ΟΡΟΙ & ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΩΡΑ

ΤηλεοπτικόΠροϊόν: “It’sShowTime”

Παρουσιαστής: Νίκος Κοκλώνης

Οργάνωση Παραγωγής: KOKLONISMEDIAΙΚΕ (Η ‘Εταιρεία’ ή ο/οι ‘Διοργανωτής/Διοργανωτές’)

 

ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΩΡΑ

  1. Το Δώρα του Διαγωνισμού είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των προσωπικών τους στοιχείων. Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους σε ώρα και ημέρα που θα προκύψει έπειτα από συνεννόηση με τους Διοργανωτές. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των νικητών κατοικεί εκτός Αθηνών και απαιτείται η μετακίνησή του στην Αθήνα για την παραλαβή, υποχρεούται να μεταβεί στην Αθήνα με δικά του μέσα και έξοδα.
  2. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού δεν αποδεχθεί για οποιονδήποτε λόγο το Δώρο του ή δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την σχετική ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στο προαναφερόμενο μέσο, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον πρώτο αναπληρωματικό που προέκυψε από την κλήρωση. Αν και ο αναπληρωματικός δεν αποδεχθεί για οιονδήποτε λόγο το Δώρο του ή δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του εντός είκοσι τεσσάρων ωρών (24) ωρών από την σχετική ανακοίνωση του ονόματός του στο προαναφερόμενο μέσο, τότε και το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και το Δώρο ακυρώνεται οριστικά.
  3. 3. Όπου σε διαγωνισμό της Παραγωγής προβλέπεται η απονομή χρηματικού επάθλου μέσω μετρητών ή τραπεζικού εμβάσματος προς τον νικητή, οι Διοργανωτές έχουν το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση τους να χορηγήσουν αντί χρημάτων ισόποση δωροεπιταγή προς εκπλήρωση της κατά τα άνω υποχρέωσης.

 

Back to top