ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “IT’SYOURTIME FORSHOWTIME”

ΤηλεοπτικόΠροϊόν:“Its’ShowTime”

Παρουσιαστής: Νίκος Κοκλώνης

Οργάνωση Παραγωγής:KOKLONISMEDIAΙΚΕ (Η ‘Εταιρεία’ ή ο/οι ‘Διοργανωτής/Διοργανωτές’)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “IT’SYOURTIMEFORSHOWTIME”

  1. Η Εταιρεία διοργανώνει Διαγωνισμό με τον τίτλο “It’syourTimeforShowTime”, όπου οι τηλεθεατές-συμμετέχοντες θα στέλνουν το δικό τους storyμέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@itsshowtime.grκαι το καλύτερο, κατ’ αποκλειστική επιλογή της Εταιρείας, θα προβάλλεται στην εκπομπήIt’sShowTime με χρηματικό έπαθλο το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ, έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος άνω των 18 ετών. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι των Διοργανωτών, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
  2. Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να έχουν περισσότερες από μία (1) συμμετοχές στον ίδιο διαγωνισμό.
  3. Hεπιλογή των νικητών του συγκεκριμένου παιχνιδιού θα γίνεται αποκλειστικά από την Παραγωγή κατά την απόλυτη κρίση της και τα ονόματά τους θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της εκπομπής «www.itsshowtime.gr».
  4. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τη λήξη προβολής της εκπομπήςIt’sShowTime, η οποία αποτελείται από τα εβδομαδιαία επεισόδια, που έχουν συμφωνηθεί να προβληθούν ανάμεσα στην Εταιρεία και το κανάλι προβολής της.
  5. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος, αν τα σχόλια/video/εικόνες που αναρτούν είναι υβριστικά ή προσβλητικά κατά τη κρίση των Διοργανωτών ή αν τα στοιχεία που δόθηκαν από οποιονδήποτε συμμετέχοντα είναι ελλιπή, ανακριβή ή ψευδή. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
  6. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον εν λόγω Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των Διοργανωτών, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού είτε οποιαδήποτε αποζημίωση.
  7. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού καθώς και να τροποποιήσουν το Δώρο, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό.
  8. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του με κάθε τρόπο όπως π.χ. μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών και των συμμετεχόντων φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή των συμμετεχόντων στον παρόντα Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση, παραχώρηση των σχετικών αδειών και εκχώρηση τυχόν πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων ατελώς.
  9. Οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων από τους Διοργανωτές για τον σκοπό του παρόντος Διαγωνισμού, αλλά και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων σε σχέση με τις δραστηριότητεςτων Διοργανωτών. Οι Διοργανωτές δεσμεύονται ότι δεν θα παραχωρήσουν τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων σε τρίτους. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης ως προς την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του, διόρθωσης ή και αντίρρησης, βάσει των άρθρων 12, 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του.

Συναινούν επίσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και ιδίως της ανάρτησης της εικόνας τους στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση μου και μετάδοση – διαβίβαση αυτών σε τρίτους συνεργαζόμενους με το OPENBEYOND φορείς καθώς και στην διαβίβαση αυτών, με αυτοματοποιημένα ή μη μέσα, σε τρίτους στα πλαίσια του σκοπού της υλοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης της τηλεοπτικής εκπομπής «ItsShowTime».

  1. Από την προβολή και τη διαχείριση της εικόνας τους δημόσια, κατά τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πέραν του δώρου που προβλέπεται στην περίπτωση που αναδειχτούν νικητές, δεν έχουν καμία άλλη αξίωση έναντι της Παραγωγής.

11.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανωτών.

Back to top